“De mogelijkheden die het recht slachtoffers biedt moeten benut worden.”

Rijmert Goppel studeerde rechten in Leiden en Cambridge, Engeland. In 1975 werd hij als advocaat beëdigd in Amsterdam. Sinds 1985 is hij als zelfstandig advocaat gevestigd in zijn geboorteplaats Haarlem. Hij werkt samen met mr. A.G.Lubbers onder de naam Goppel & Lubbers advocaten aan de Wilhelminastraat 57 te Haarlem.

Rijmert Goppel heeft een ruime ervaring op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht en arbeidsrecht. Hij staat slachtoffers van verkeersongevallen, medische fouten en bedrijfsongevallen bij. In geschillen over ontslag en reïntegratie komt hij op voor de belangen van de werknemer. Verzekerden doen regelmatig een beroep op hem, met name bij geschillen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Rijmert Goppel is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade ASP.