De Letsel Schade Advocaten Haarlem (LSAH) vormen een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die zich volledig gespecialiseerd hebben op het gebied van letselschade.

Alle advocaten van de LSAH zijn lid van de landelijke specialistenvereniging van letselschadeadvocaten LSA. Wij kunnen ons met recht specialist noemen op het gebied van letselschade. Door de jarenlange ervaring op het gebied van letselschade, waarbij elke LSAH-advocaat gebruik kan maken van een uitgebreid netwerk van andere deskundigen, zoals artsen, therapeuten en arbeidsdeskundigen, zijn de advocaten van de LSAH bij uitstek degenen die u nodig heeft als u slachtoffer bent geworden van een ongeval, medische fout of misdrijf.

Bijstand door een advocaat biedt waarborgen die u anders niet heeft. Als het beoogde resultaat niet via onderhandelingen kan worden bereikt dan is de advocaat in staat om direct een gerechtelijke procedure in gang te zetten. Anders dan de meeste letselschadebureau’s kan de advocaat zelf procederen. Juist het feit dat de advocaat elk moment een procedure in gang kan zetten maakt hem sterker als onderhandelaar. Ten tweede bent u er bij een advocaat van verzekerd dat hij specialistische ervaring heeft op alle juridische onderdelen van de letselschadepraktijk en ook volledig op de hoogte is van alle recente wetgeving en jurisprudentie. Een derde belangrijke waarborg is dat advocaten onderworpen zijn aan de Advocatenwet en daarmee ook aan het advocatentuchtrecht.