Aanrijding

Jaarlijks vinden 240.000 verkeersongevallen plaats met letsel waarvoor medisch wordt behandeld (bron: CBS). Gelukkig biedt de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) in Nederland en trouwens in heel Europa, een goede bescherming tegen de vaak zeer ingrijpende gevolgen van verkeersongevallen. Dit alleen al door de verzekeringsplicht en door de extra bescherming van niet-gemotoriseerde slachtoffers. Ook slachtoffers van verkeersongevallen hebben recht op een gespecialiseerde letselschadeadvocaat op kosten van de aansprakelijke wederpartij.