Asbest

In het verleden is asbest veelvuldig gebruikt in de bouw, maar ook in allerlei andere toepassingen zoals in het plaveien van wegen. Zowel bij de fabricage ervan als bij de toepassing komen asbestdeeltjes vrij die kunnen worden ingeademd en – soms pas na tientallen jaren – tot zeer ernstige of zelfs dodelijke gevolgen kunnen leiden. Mede door het tijdsverloop is het bewijs dan niet altijd eenvoudig. Daarbij kan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat een essentiële rol vervullen. Wat voor asbest gerelateerde ziekten geldt, geldt ook voor andere gezondheidsrisico’s zoals het blootgesteld zijn aan oplosmiddelen, schildersziekte (OPS), giftige stoffen op het werk etc.