Kosten

Het eerste gesprek is in principe voor u gratis. Wij proberen de kosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij, maar u hoeft het niet te betalen. Sterker nog: meestal kost de hele letselschadezaak niets omdat de kosten van uw advocaat worden vergoed door de aansprakelijke wederpartij of diens verzekeraar. Als de aansprakelijkheid is erkend komen de advocaatkosten dus in principe niet voor uw rekening. Deze advocaatkosten worden buitengerechtelijke kosten genoemd (buitengerechtelijk betekent: zolang er niet wordt geprocedeerd).

Het is niet altijd zeker dat alle kosten voor rekening van een wederpartij komen. Het kan zijn dat deze de aansprakelijkheid niet of niet volledig erkent, dat laatste is mogelijk indien er sprake is van medeschuld zoals bij een aanrijding bijvoorbeeld. In dat geval bestaat de kans dat u de kosten van uw advocaat geheel of gedeeltelijk zelf zult moeten dragen.

In het geval wordt geprocedeerd gelden specifieke regels voor de advocaat-kosten (proceskosten). Wie verliest moet meestal de proceskosten aan de tegenpartij betalen. De rechter stelt die kosten vast volgens vaste maatstaven hetgeen niet altijd kostendekkend is.

In het eerste gratis kennismakingsgesprek zal uw LSAH-advocaat met u bespreken wat de kansen en risico’s zijn in uw geval en wat de beste aanpak is om die risico’s tot een minimum te beperken. Uw LSAH-advocaat zal duidelijke afspraken met u maken, zodat u niet achteraf verrast wordt door allerlei financiële consequenties waar u niet op gerekend had. Ter geruststelling: verreweg de meeste letselschadezaken worden “in der minne” opgelost. Dat wil zeggen dat er als resultaat van onderhandelingen een regeling wordt getroffen waarin beide partijen zich kunnen vinden en waarin meestal alle kosten van de LSAH-advocaat worden betaald door de wederpartij. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om daarover goede afspraken te maken.

Uw belangen zijn bij een gespecialiseerde LSAH-advocaat in veilige handen.