Medische fout

Artsen, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel kunnen fouten maken waarvan de gevolgen ingrijpend zijn. Zij zijn daarvoor verzekerd. U hoeft u daarom niet te schamen wanneer u een claim indient omdat de arts een diagnose heeft gemist of te laat met een behandeling is gestart waardoor er schade is ontstaan. Het komt ook voor dat een arts een fout maakt bij een operatie of onvoldoende toezicht houdt, risico’s over het hoofd ziet of onvoldoende waarschuwt voor risico’s. Elke LSAH-advocaat heeft een medisch adviseur met specifieke deskundigheid en ervaring. Ook beschikken wij over een netwerk van deskundigen en expertiseartsen. De kosten van dergelijke deskundigen komen in principe voor rekening van de aansprakelijke wederpartij of diens verzekering.