Misdrijf

Ook misdrijven kunnen ernstig letsel veroorzaken, denk aan vechtpartijen, berovingen, zedenmisdrijven en andere strafbare feiten. Vaak is het mogelijk een schadeclaim in te dienen als onderdeel van het strafproces dat namens de Nederlandse Staat wordt gevoerd tegen de dader. Een letselschadeadvocaat kan daarbij helpen. Maar soms biedt de dader geen verhaal of is de vordering te gecompliceerd om via het strafrecht in te dienen. Ook dan kan de letselschadeadvocaat helpen met het indienen van een aanvraag voor een uitkering bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het dagvaarden van de dader in een civiele procedure.