Schokschade (shock-schade)

Wanneer u getuige bent geweest van een ongeval of kort daarna bent geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen ervan kunt u recht hebben op schadevergoeding wegens schokschade (psychisch letsel dat veroorzaakt wordt door de waarneming van een ongeval of misdrijf waarbij iemand anders om het leven komt of ernstig gewond raakt). Ook dit is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad. In 2002 oordeelde de Hoge Raad dat een moeder recht had op schadevergoeding als gevolg van een aanrijding waarbij haar vijfjarige dochtertje overleed. Zij had het ongeval zelf niet zien gebeuren maar werd wel direct daarna geconfrontreerd met de gruwelijke gevolgen ervan wat leidde tot psychisch letsel bij de moeder. De Hoge Raad beperkt wel de situaties waarin shockschade mogelijk is. Er moet sprake zijn van directe waarneming van het ongeval zelf of directe confrontatie met de ernstige gevolgen. Er moet sprake zijn van een heftige emotionele schok met een in de psychiatrie erkend ziektebeeld als gevolg terwijl er in principe ook sprake moet zijn van een familierelatie of een nauwe band met het slachtoffer.