Smartengeld

Smartengeld is de schadevergoeding die moet worden betaald als compensatie voor immateriële schade oftewel schade wegens pijn, smart, leed, gederfde levensvreugde en psychisch/geestelijk letsel. Het onderbouwen met argumenten van een smartengeldvordering is vaak erg moeilijk, maar het is dagelijkse kost voor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.