Whiplash

Wat een whiplash precies is, daarover zijn zelfs de deskundigen het onderling zelden eens. Whiplash treedt vaak op bij aanrijdingen van opzij of van achteren waarbij het hoofd van het slachtoffer een beweging naar voren en naar achteren maakt ten opzichte van het lichaam. Juist omdat er door verschillende deskundigen anders tegenaan wordt gekeken volgen in de praktijk soms bittere discussies met verzekeraars waarbij de bijstand van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat onontbeerlijk is. De gevolgen van dergelijk letsel kunnen ingrijpend en langdurig zijn.