Skip to main content

ARBEIDSONGEVAL

Voor mensen die tijdens de uitoefening van hun werk letsel oplopen bestaat een bijzondere regeling. Als u tijdens uw werk (ook onderweg) letsel oploopt moet uw werkgever bewijzen dat hij alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Normaal gesproken rust de bewijslast op het slachtoffer. Hier geldt dus een omgekeerde bewijslast. Toch levert een arbeidsongeval in de praktijk vaak allerlei discussies op waarbij de rechtsbijstand van een gespecialiseerde LSA letselschade-advocaat van LSAH veel zorgen kan wegnemen.

Bel of mail ons