Skip to main content

WHIPLASH

Een bijzondere categorie vormt de whiplash. Whiplash treedt vaak op bij aanrijdingen van achteren waarbij het hoofd van het slachtoffer een beweging naar voren en naar achteren maakt ten opzichte van het lichaam. De gevolgen van dergelijk letsel kunnen ingrijpend en langdurig zijn. Over wat een whiplash precies is zijn zelfs de deskundigen het zelden eens.
Juist omdat er door verschillende deskundigen anders tegenaan wordt gekeken volgen in de praktijk soms bittere discussies met verzekeraars. Hierbij kan de bijstand van een gespecialiseerde LSA letselschade-advocaat van LSAH onontbeerlijk zijn.

Bel of mail ons