Skip to main content

KOSTEN

Het eerste gesprek met een LSA letselschade-advocaat van LSAH is gratis. Als de aansprakelijkheid is erkend komen de advocaatkosten in principe voor rekening van de verzekeraar, zolang er niet geprocedeerd hoeft te worden. Deze advocaatkosten worden buitengerechtelijke kosten genoemd.
Het is niet altijd zeker dat alle kosten voor rekening van een wederpartij komen. Het kan zijn dat deze de aansprakelijkheid niet of niet volledig erkent. Dat kan gebeuren als sprake is van eigen schuld. In dat geval bestaat de kans dat u de kosten van uw advocaat geheel of gedeeltelijk zelf zult moeten dragen.
In het geval wordt geprocedeerd gelden specifieke regels voor de kosten. Er zijn twee mogelijkheden. U kunt een deel van de discussie voorleggen aan de rechter in een zogenaamd deelgeschil. Dit is mogelijk als het oordeel van de rechter kan helpen om vervolgens samen de zaak op te lossen. Bij een deelgeschil komen de kosten van de procedure voor rekening van de verzekeraar. Soms moet de hele zaak aan de rechter worden voorgelegd. Het gaat dan om een principiële zaak die in volle omvang beoordeeld moet worden. In dat geval moet u de kosten zelf betalen. Wie verliest moet meestal ook de proceskosten aan de tegenpartij betalen. Ook als u gelijk krijgt zullen niet al uw kosten vergoed worden. De rechter stelt die kosten namelijk vast volgens een puntensysteem. Wie een rechtsbijstandverzekering heeft kan daarvan gebruik maken.
In het eerste gratis kennismakingsgesprek zal uw LSA-letselschade advocaat van LSAH met u bespreken wat de kansen en risico’s zijn in uw geval en wat de beste aanpak is om die risico’s tot een minimum te beperken. Uw LSA-letselschade advocaat zal duidelijke afspraken met u maken, zodat u niet achteraf verrast wordt door allerlei financiële consequenties waar u niet op gerekend had.
Ter geruststelling: verreweg de meeste letselschadezaken worden in goed overleg opgelost. Dat wil zeggen dat er een regeling wordt getroffen waarin beide partijen zich kunnen vinden en waarin meestal alle kosten van uw LSA letselschade-advocaat worden betaald door de wederpartij. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om daarover goede afspraken te maken.
Uw belangen zijn bij een gespecialiseerde LSA-advocaat van LSAH in veilige handen.

Bel of mail ons